Ispitivanja sposobnosti prema HRN EN 1610:2015, ispitivanje vodom

Nakon uspješno provedenih međulaboratorijskih usporedbi u proteklih pet godina, Društvo građevinskih inženjera Rijeka (DGIR), u suradnji s Hrvatskom akreditacijskom agencijom (HAA), organizira novi krug ispitivanja sposobnosti prema HRN EN 1610:2015, ispitivanje vodom.

Ispitivanje sposobnosti provesti će se međulaboratorijskom usporedbom 23. ili 24. svibnja 2017. godine na poligonu Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o., Delta 3, u Rijeci sukladno zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17043. Detalje o tijeku i provedbi ispitivanja, te ostale dodatne informacije, sudionici će dobiti od organizatora (DGIR) nakon prijave sudjelovanja.

Rok za prijavu sudjelovanja je 28.04.2017. godine.

Troškove sudjelovanja snose sudionici kruga ispitivanja sposobnosti u iznosu koji će biti poznat nakon 28.04.2017. godine. Ovim troškovima pokrivena je organizacija usporedbe, trošak pripreme usporedbe, obrada rezultata i izrada izvještaja. Troškovi putovanja i smještaja sudionika nisu uključeni u navedeni iznos.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem elektroničke pošte: .

- Informativni letak

- Prijava sudjelovanja