Najava MLUa za 2014. godinu

U suradnji s Hrvatskom akreditacijskom agencijom, Društvo građevinskih inženjera Rijeka (DGIR) će u 2014. godini organizirati dvije međulaboratorijske usporedbe.

U svibnju 2014. godine provesti će se međulaboratorijska usporedba za ispitivanje cjevovoda prema HRN EN 1610 (ispitivanje zrakom), a u listopadu 2014. godine međulaboratorijska usporedba prema HRN EN 805.

Ispitivanja će se provoditi na poligonu Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija, Delta bb, Rijeka, u skladu sa zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17043.

Tijekom 2012. i 2013. godine u organizaciji DGIRa uspješno su provedene međulaboratorijske usporedbe laboratorija za ispitivanje vodonepropusnosti prema HRN EN 1610 (ispitivanje vodom), te prema HRN EN 1508.

Na ukupno 4 međulaboratorijske usporedbe sudjelovalo je 34 laboratorija, od kojih je dio već bio akreditiran, a dio u postupku akreditacije. Sve su usporedbe od strane sudionika ocijenjene kao uspješne.

Točni termini i ostali detalji provedbi ispitivanja u 2014. godini biti će naknadno objavljeni na stranicama Hrvatske akreditacijske agencije (www.akreditacija.hr) i Društva građevinskih inženjera Rijeka.

Molimo akreditirane laboratorije, koji u svom području imaju akreditirane navedene metode ispitivanja, ili ih namjeravaju imati, da planiraju sudjelovanja u ovim međulaboratorijskim usporedbama.